...или войдите через аккаунт соцсети

Зарегистрироваться Забыли?

Футбол


30 апреля 2006 (09:44)

4 мая стартует I лига

4 мая стартует I лига

4 мая стартует первенство Казахстана среди команд первой лиги.

Календарь первенства
Республики Казахстан среди команд первой лиги
конференции Северо-Восток
на 2006 год


I круг

I тур
4 мая

1. Семей (Семипалатинск) – Аксу (Степногорск)
2. Восток-2 (Усть-Каменогорск) – Авангард (Петропавловск)
3. Батыр (Экибастуз) – Энергетик-2 (Павлодар)
4. Иртыш-2 (Павлодар) – Рахат (Астана)
5. Булат МСТ (Темиртау) – Тобыл-2 (Костанай)
6. Шахтер-Юность (Караганда) – Асбест (Жетыгара)

II тур
7 мая

7. Семей – Авангард
8. Восток-2 – Аксу
9. Батыр – Рахат
10. Иртыш-2 – Энергетик-2
11. Булат МСТ – Асбест
12. Шахтер-Юность – Тобыл-2

III тур
18 мая

13. Тобыл-2 – Казахмыс (Сатпаев)
14. Энергетик-2 – Булат МСТ
15. Рахат – Шахтер-Юность
16. Авангард – Батыр
17. Аксу – Иртыш-2

IV тур
21 мая

18. Асбест – Казахмыс
19. Аксу – Батыр
20. Авангард – Иртыш-2
21. Энергетик-2 – Шахтер-Юность
22. Рахат – Булат МСТ
23. Семей – Восток-2

V тур
1 июня

24. Батыр – Семей
25. Иртыш-2 – Восток-2
26. Булат МСТ – Аксу
27. Шахтер-Юность – Авангард
28. Асбест – Тобыл-2
29. Казахмыс – Энергетик-2

VI тур
4 июня

30. Батыр – Восток-2
31. Иртыш-2 – Семей
32. Булат МСТ – Авангард
33. Шахтер-Юность – Аксу
34. Казахмыс – Рахат

VII тур
13 июня

35. Энергетик-2 – Тобыл-2
36. Рахат – Асбест
37. Авангард – Казахмыс
38. Семей – Булат МСТ
39. Восток-2 – Шахтер-Юность
40. Батыр – Иртыш-2

VIII тур
16 июня

41. Энергетик-2 – Асбест
42. Рахат – Тобыл-2
43. Аксу – Казахмыс
44. Семей – Шахтер-Юность
45. Восток-2 – Булат МСТ

IХ тур
26 июня

46. Энергетик-2 – Рахат
47. Булат МСТ – Батыр
48. Шахтер-Юность – Иртыш-2
49. Казахмыс – Семей
50. Тобыл-2 – Аксу
51. Асбест – Авангард

Х тур
29 июня

52. Казахмыс – Восток-2
53. Асбест – Аксу
54. Тобыл-2 – Авангард
55. Булат МСТ – Иртыш-2
56. Шахтер-Юность - Батыр

XI тур
9 июля

57. Булат МСТ – Шахтер-Юность
58. Батыр – Казахмыс
59. Семей – Тобыл-2
60. Восток-2 – Асбест
61. Аксу – Энергетик
62. Авангард – Рахат

XII тур
12 июля

63. Иртыш-2 – Казахмыс
64. Семей – Асбест
65. Восток-2 – Тобыл-2
66. Аксу – Рахат
67. Авангард – Энергетик-2

XIII тур
21 июля

68. Авангард – Аксу
69. Энергетик-2 – Семей
70. Рахат – Восток-2
71. Тобыл-2 – Батыр
72. Асбест – Иртыш-2
73. Казахмыс – Шахтер-Юность

XIV тур
24 июля

74. Казахмыс – Булат МСТ
75. Энергетик-2 – Восток-2
76. Рахат – Семей
77. Тобыл-2 – Иртыш-2
78. Асбест – Батыр

II тур

ХV тур
6 августа

79. Батыр – Асбест
80. Иртыш-2 – Тобыл-2
81. Семей – Рахат
82. Восток-2 – Энергетик-2
83. Булат МСТ – Казахмыс

ХVI тур
9 августа

84. Аксу – Авангард
85. Шахтер-Юность – Казахмыс
86. Батыр – Тобыл-2
87. Иртыш-2 – Асбест
88. Восток-2 – Рахат
89. Семей – Энергетик-2

ХVII тур
16 августа

90. Казахмыс – Иртыш-2
91. Асбест – Семей
92. Тобыл-2 – Восток-2
93. Рахат – Аксу
94. Энергетик-2 – Авангард

ХVIII тур
19 августа

95. Шахтер-Юность – Булат МСТ
96. Казахмыс – Батыр
97. Асбест – Восток-2
98. Тобыл-2 – Семей
99. Энергетик-2 – Аксу
100. Рахат – Авангард

ХIX тур
27 августа

101. Батыр – Шахтер-Юность
102. Иртыш-2 – Булат МСТ
103. Авангард – Тобыл-2
104. Аксу – Асбест
105. Восток-2 – Казахмыс

ХХ тур
30 августа

106. Семей – Казахмыс
107. Рахат – Энергетик-2
108. Батыр – Булат МСТ
109. Иртыш-2 – Шахтер-Юность
110. Аксу – Тобыл-2
111. Авангард – Асбест

ХХI тур
5 сентября

112. Булат МСТ – Восток-2
113. Шахтер-Юность – Семей
114. Казахмыс – Аксу
115. Тобыл-2 – Рахат
116. Асбест – Энергетик-2

ХХII тур
8 сентября

117. Иртыш-2 – Батыр
118. Шахтер-Юность – Восток-2
119. Булат МСТ – Семей
120. Казахмыс – Авангард
121. Асбест – Рахат
122. Тобыл-2 – Энергетик-2

ХХIII тур
15 сентября

123. Рахат – Казахмыс
124. Аксу – Шахтер-Юность
125. Авангард – Булат МСТ
126. Семей – Иртыш-2
127. Восток-2 – Батыр

ХХIV тур
18 сентября

128. Энергетик-2 – Казахмыс
129. Тобыл-2 – Асбест
130. Аксу – Булат МСТ
131. Авангард – Шахтер-Юность
132. Восток-2 – Иртыш-2
133. Семей – Батыр

ХХV тур
25 сентября

134. Казахмыс – Тобыл-2
135. Булат МСТ – Энергетик-2
136. Шахтер-Юность – Рахат
137. Батыр – Авангард
138. Иртыш-2 – Аксу

ХХVI тур
28 сентября

139. Казахмыс – Асбест
140. Батыр – Аксу
141. Иртыш-2 – Авангард
142. Шахтер-Юность – Энергетик-2
143. Булат МСТ – Рахат
144. Восток-2 – Семей

ХХVII тур
5 октября

145. Тобыл-2 – Шахтер-Юность
146. Асбест – Булат МСТ
147. Энергетик-2 – Иртыш-2
148. Рахат – Батыр
149. Авангард – Семей
150. Аксу – Восток-2

ХХVIII тур
8 октября

151. Тобыл-2 – Булат МСТ
152. Асбест – Шахтер-Юность
153. Аксу – Семей
154. Авангард – Восток-2
155. Энергетик-2 – Батыр
156. Рахат – Иртыш-2

Календарь первенства
Республики Казахстан среди команд первой лиги
конференции Юго-Запад
на 2006 год

I круг

I тур
4 мая

1. Цесна (Алматы) – Каспий (Актау)
2. Жетысу (Талдыкорган) – Горняк (Хромтау)
3. Ордабасы-2 (Шымкент) – Мунайлы (Атырау)
4. Жамбыл (Тараз) – Акжайык (Уральск)
5. Жастар (Уральск) – Железнодорожник (Алматы)
6. Актобе-Жас (Актобе) – Коксу (Талдыкорган)

II тур
7 мая

7. Цесна – Горняк
8. Жетысу – Каспий
9. Ордабасы-2 – Акжайык
10. Жамбыл – Мунайлы
11. Жастар – Коксу
12. Актобе-Жас – Железнодорожник
13. Кайсар-Жас (Кызылорда) – АИ-Университет (Туркестан)

III тур
18 мая

14. Железнодорожник – АИ-Университет
15. Мунайлы – Жастар
16. Акжайык – Актобе-Жас
17. Горняк – Ордабасы-2
18. Каспий – Жамбыл
19. Коксу – Кайсар-Жас

IV тур
21 мая

20. Акжайык – Жастар
21. Цесна – Жетысу
22. Мунайлы – Актобе-Жас
23. Горняк – Жамбыл
24. Каспий – Ордабасы-2
25. Коксу – АИ-Университет
26. Железнодорожник – Кайсар-Жас

V тур
1 июня

27. Ордабасы-2 – Цесна
28. Жамбыл – Жетысу
29. Кайсар-Жас – Акжайык
30. Жастар – Горняк
31. Актобе-Жас – Каспий
32. АИ-Университет – Мунайлы
33. Коксу – Железнодорожник

VI тур
4 июня

34. Ордабасы-2 – Жетысу
35. Жамбыл – Цесна
36. Жастар – Каспий
37. Актобе-Жас – Горняк
38. АИ-Университет – Акжайык
39. Кайсар-Жас - Мунайлы

VII тур
13 июня

40. Мунайлы – Железнодорожник
41. Акжайык – Коксу
42. Горняк – АИ-Университет
43. Жетысу – Жастар
44. Цесна – Актобе-Жас
45. Ордабасы-2 – Жамбыл
46. Каспий – Кайсар-Жас

VIII тур
16 июня

47. Горняк – Кайсар-Жас
48. Каспий – АИ-Университет
49. Мунайлы – Коксу
50. Акжайык – Железнодорожник
51. Жетысу – Актобе-Жас
52. Цесна – Жастар

IX тур
26 июня

53. Кайсар-Жас – Жетысу
54. Мунайлы – Акжайык
55. Жастар – Ордабасы-2
56. Актобе-Жас – Жамбыл
57. АИ-Университет – Цесна
58. Железнодорожник – Каспий
59. Коксу – Горняк

Х тур
29 июня

60. Кайсар-Жас – Цесна
61. АИ-Университет – Жетысу
62. Коксу – Каспий
63. Железнодорожник - Горняк
64. Жастар – Жамбыл
65. Актобе-Жас – Ордабасы-2

XI тур
9 июля

66. Жамбыл – Кайсар-Жас
67. Жастар – Актобе-Жас
68. Ордабасы-2 – АИ-Университет
69. Цесна – Железнодорожник
70. Жетысу – Коксу
71. Горняк – Мунайлы
72. Каспий – Акжайык

ХII тур
12 июля

73. Жамбыл – АИ-Университет
74. Цесна – Коксу
75. Жетысу – Железнодорожник
76. Горняк – Акжайык
77. Каспий – Мунайлы
78. Ордабасы-2 – Кайсар-Жас

XIII тур
21 июля

79. Горняк – Каспий
80. Мунайлы – Цесна
81. Акжайык – Жетысу
82. Железнодорожник – Ордабасы-2
83. Коксу – Жамбыл
84. АИ-Университет – Актобе-Жас
85. Кайсар-Жас – Жастар

XIV тур
24 июля

86. Кайсар-Жас – Актобе-Жас
87. АИ-Университет – Жастар
88. Мунайлы – Жетысу
89. Акжайык – Цесна
90. Железнодорожник – Жамбыл
91. Коксу – Ордабасы-2

II круг

ХV тур
6 августа

92. Актобе-Жас – Кайсар-Жас
93. Жастар – АИ-Университет
94. Жетысу – Мунайлы
95. Цесна – Акжайык
96. Жамбыл – Железнодорожник
97. Ордабасы-2 – Коксу

ХVI тур
9 августа

98. Каспий – Горняк
99. Цесна – Мунайлы
100. Жетысу – Акжайык
101. Ордабасы-2 – Железнодорожник
102. Жамбыл – Коксу
103. Актобе-Жас – АИ-Университет
104. Жастар – Кайсар-Жас

ХVII тур
16 августа

105. Кайсар-Жас – Ордабасы-2
106. АИ-Университет – Жамбыл
107. Коксу – Цесна
108. Железнодорожник – Жетысу
109. Акжайык – Горняк
110. Мунайлы – Каспий

ХVIII тур
19 августа

111. Кайсар-Жас – Жамбыл
112. Актобе-Жас – Жастар
113. АИ-Университет – Ордабасы-2
114. Железнодорожник – Цесна
115. Коксу – Жетысу
116. Мунайлы – Горняк
117. Акжайык – Каспий

ХIХ тур
27 августа

118. Ордабасы-2 – Актобе-Жас
119. Жамбыл – Жастар
120. Горняк – Железнодорожник
121. Каспий – Коксу
122. Жетысу – АИ-Университет
123. Цесна – Кайсар

ХХ тур
30 августа

124. Горняк – Коксу
125. Каспий – Железнодорожник
126. Цесна – АИ-Университет
127. Жетысу – Кайсар-Жас
128. Жамбыл – Актобе-Жас
129. Ордабасы-2 – Жастар
130. Акжайык – Мунайлы

ХХI тур
5 сентября

131. Жастар – Цесна
132. Актобе-Жас – Жетысу
133. Железнодорожник – Акжайык
134. Коксу – Мунайлы
135. АИ-Университет – Каспий
136. Кайсар-Жас – Горняк

ХХII тур
8 сентября

137. Кайсар-Жас – Каспий
138. АИ-Университет – Горняк
139. Жамбыл – Ордабасы-2
140. Актобе-Жас – Цесна
141. Жастар – Жетысу
142. Коксу – Акжайык
143. Железнодорожник – Мунайлы

ХХIII тур
15 сентября

144. Мунайлы – Кайсар-Жас
145. Акжайык – АИ-Университет
146. Горняк – Актобе-Жас
147. Каспий – Жастар
148. Цесна – Жамбыл
149. Жетысу – Ордабасы-2

ХХIV тур
18 сентября

150. Мунайлы – АИ-Университет
151. Каспий – Актобе-Жас
152. Железнодорожник – Коксу
153. Акжайык – Кайсар-Жас
154. Горняк – Жастар
155. Жетысу – Жамбыл
156. Цесна – Ордабасы-2

ХХV тур
25 сентября

157. АИ-Университет – Коксу
158. Кайсар-Жас – Железнодорожник
159. Жамбыл – Горняк
160. Ордабасы-2 – Каспий
161. Актобе-Жас – Мунайлы
162. Жастар – Акжайык
163. Жетысу – Цесна

ХХVI тур
28 сентября

164. АИ-Университет – Железнодорожник
165. Кайсар-Жас – Коксу
166. Жастар – Мунайлы
167. Актобе-Жас – Акжайык
168. Ордабасы-2 – Горняк
169. Жамбыл – Каспий

ХХVII тур
5 октября

170. Каспий – Цесна
171. Горняк – Жетысу
172. Мунайлы – Ордабасы-2
173. Акжайык – Жамбыл
174. Железнодорожник – Жастар
175. Коксу – Актобе-Жас

ХХVIII тур
8 октября

176. Каспий – Жетысу
177. Горняк – Цесна
178. АИ-Университет – Кайсар-Жас
179. Акжайык – Ордабасы-2
180. Мунайлы – Жамбыл
181. Железнодорожник – Актобе-Жас
182. Коксу – Жастар

www.fsk.kz

"Футбольный союз Казахстана"

Комментарии

Комментировать могут только авторизованные пользователи, или зарегистрируйтесь

...или войдите через аккаунт соцсети